درباره ما

شــرکت آرا درفــام آرمیــن بــرای اولیــن بــار symrise در ایــران بــا همــکاری شــرکت آلمــان اقــدام به تولید محصولات مراقبت پوســت و مــو بــا نــام تجــاری مــارگان نمــوده اســت، ایــن ســری از محصــولات بــا اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علمــی در زمینــه پوســت و مــو و بــا بهتریــن و بــه روزتریــن مــواد اولیــه فرمولــه شــده اســت و تســت های آزمایشــگاهی و ارزیابی هــای بالینــی مختلفــی بــر روی آنهــا انجــام گرفتــه اســت و اثــر بخشــی آنهــا در ایــن مطالعــات اثبــات شــده اســت.

گروه تحقیق و توسعه شرکت آرا درفام آرمین

درباره محصولات

 

ویژگی منحصربه‌فرد محصولات مارگان این است که برای هر نوع مو و جنس پوست، یک محصول تخصصی تولید کرده است.
محصولات مارگان در 5 لاین قرار می‌گیرند و هر کدام از این دسته‌بندی‌ها نیز خود دارای کد عددی مختلفی هستند.

لاین شماره 1، محصولاتی هستند که برای مصرف روزانه تولید شده‌اند؛ در این لاین، چهار کد عددی قرار می‌گیرد.
کد 011، مناسب موهای معمولی تا خشک
کد 012، مناسب موهای نرمال تا چرب
کد 013، براق کننده مناسب انواع مو
و کد 014، محصولات حجم دهنده‌ی مو مناسب موهای نازک هستند.

لاین شماره 2، محصولات مناسب مو و پوست سر چرب هستند.
کد 021، مناسب مو و پوست سر چرب
و کد 022، مناسب پوست سر چرب و موهای خشک می‌باشند.

لاین شماره‌ی 3، کد 031 را دارد که شامل محصولات مناسب موهای خشک و آسیب‌دیده می‌باشند.

لاین شماره 4، کد 041 را در خود دارد گه مناسب موهای رنگ شده هستند.

و لاین شماره 5 هم محصولات مناسب موهای مجعد و وز هستند که با کد 051 عرضه می‌شوند.

درباره ترکیبات

اصلی‌ترین ترکیبات محصولات مارگان، روغن آرگان و عصاره‌ی مورینا می‌باشد. همانطور که می‌دانید، روغن آرگان به طلای مایع شهرت دارد! فواید روغن آرگان برای پوست و مو زیاد است و اکسیر معجزه‌گر شناخته می‌شود. مردمان بومی مراکش خواص این روغن را می‌شناختند و عصاره هسته میوه را برای ذخیره غذایی، درمان و تغذیه پوست و مو مصرف می‌کردند. ویتامین آ موجود در این روغن پوست و مو را تغذیه کرده و می‌تواند آسیب‌دیدگی آنها را ترمیم کند.درخت مورینگا نیز عموما با نام درخت معجزه‌گر شناخته می‌شود و به به دلیل خواص دارویی و فواید آن برای سلامت بدن، قرن‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد.